D-kullen/ litter


D-kullen föddes 2016-02-23


Föräldrar till D-kullen är Tigra (Quite Special Always A Star och

Max (Antroboss Avicii).
Märta                                         Boss                                                 Pirlo